نیمتاج

انجمن ادبی ادارۀ ارشاد شهرستان سلماس

نیمتاج

انجمن ادبی ادارۀ ارشاد شهرستان سلماس

۲ مطلب با موضوع «معرّفی کتاب» ثبت شده است

من می توانم با اتّحاد و همدلی آینده ای بسازم که گذشته ام جلویش زانو بزند.

من می توانم تنفّر درون خود را از بین ببرم و این را بدانم که تنفّر داشتن از مردم مانند این است که خانه ای را به خاطر یک موش به آتش بکشم !!

من می توانم یک دختر ایرانی با ایمان باشم، زمانی که از هیچ چیز و هیچ کس تقلید نکنم و ترسی به دل نداشته باشم !!

من می توانم با مردن فریادها و جاری ساختن سکوت، تنهایی را حاکم سرزمین بی کسی بدانم !!

من می توانم به جای اینکه فقط بایستم و آنهایی را که ماهیگیری می کنند نظاره کنم وحسرت بخورم، شروع به بافتن تور ماهیگیری کنم !!

من می توانم آرزوهایم را در جایی یادداشت کنم و یکی یکی از خدا بخواهم، خدا یادش نمی رود؛ امّا من یادم می رود چیزی را که امروز دارم، آرزوی دیروزم بوده است !!

من میتوانم به کسانی که پشت سرم حرف می زنند بی اعتنا باشم، آنها به همان جا تعلّق دارند دقیقاً پشت سرم !!

من می توانم از سکوت موریانه بترسم، زیرا غرّش هیچ شیری خانۀ چوبی را ویران نمی کند !!

من می توانم به این سخن دکتر حسابی بیشتر تأمّل کنم که گفت: «من از این دنیا فقط این را دریافتم که آن کس که بیشتر می گفت "نمی دانم" بیشتر می دانست! آن کس که "قوی تر" بود کمتر زور می گفت! آن کس که راحت تر می گفت "اشتباه کردم" اعتماد به نفسش بالا بود! آن کس که صدایش "آرام تر" بود حرفهایش بانفوذ تر بود! آن کس که بیشتر "طنز" می گفت به زندگی جدّی تر نگاه می کرد» !!

با توجّه به این گفته هایم ثابت کنم: هر مرد یا هر زن ایرانی بخواهد کاری را انجام دهد، مطمئناً توان انجام ان کار را به دست خواهد آورد؛ زیرا خواستن توانستن است. پس وقتی که یک دختر ایرانی این ویژگی ها را دارد و هر کاری را می تواند انجام دهد، تمام ایرانی ها هم اگر بخواهند می توانند.

  • امید شمس آذر

Image result for ‫رقیه محرری آسمان آبی سرنوشت‬‎

رمان «آسمان آبی سرنوشت» با شمارگان دو هزار نسخه و بهای 45 هزار ریال روانه کتابفروشی‌ها شده است.
وی درباره مضمون این رمان گفت: این کتاب روایتی عاشقانه از پسر یک خانواده سنتی دارد که در راه رسیدن به دختر مورد علاقه‌اش با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود و درس‌های زیادی را برای داشتن یک زندگانی مطلوب فرامی‌گیرد.

 

  • امید شمس آذر